Izba Regionalna

OD 1 MAJA 2020 r.  IZBA REGIONALNA  PRZEKWALIFIKOWANA NA KAPLICĘ ŚW. ANNY SAMOTRZEĆ

Historia powstania Izby

Izba Regionalna przy parafii św. Mikołaja w Witanowicach powstała w maju 2013 roku. Głównym celem jej utorzenia było zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego mieszkańców.  

Można podziwiać tu cenne eksponaty z odległych wieków/sięgając aż do XV/,  a wśród nich figurę św. Anny Samotrzeć ze szkoły Wita Stwosza. Izba posiada bogatą galerię zdjęć min. poświęconą doszczętnie zniszczonemu podczas pożaru w 1963 r. kościołowi z XIII w. Obejrzeć także można galerię obrazów olejnych, oleodruków, ręcznie wyszywanych i edukacyjnych. W gablotach umieszczone są historyczne pamiątki miejscowej społeczności oraz ręcznie haftowane ornaty z XVIII i XIX w. Ważne miejsce w Izbie ogrywają „relikwie” ze wspomnianego kościoła, które cudem ocalały. Wśród nich wymienić trzeba piękne rzeźby św. Mateusza i św. Jana, figurę Chrystusa Tryumfującego oraz dwie stacje Drogi Krzyżowej /obrazy olejne/. Wszystkie te pamiątki oglądamy dzięki ich wspaniałym Ofiarodawcom, którym jesteśmy serdecznie wdzięczni.

Izba Regionalna to też miejsce tworzenia wydarzeń kulturalnych związanych z promocją wsi i regionu, a także bazą przedmiotową do reprezentowania dorobku rzemiosła ludowego mieszkańców poza terenem wsi. Organizowane są w niej okolicznościowe wystawy prac twórców ludowych (wikliniarstwo, koronczarstwo, garncarstwo, rzeźba, malarstwo sztalugowe i na szkle, wyroby z siana i z bibuły), a także promocja poetów.

W dorobku kulturalnym Izby wymienić można między innymi wystawę, która odbyła się 26 maja 2013 r. Zaangażowało się w nią ponad 20-tu twórców. Kolejna związana była z 50-tą rocznicą pożaru drewnianego kościoła w Witanowicach 13 VII 1963 r. Udało się zebrać bardzo bogatą dokumentację fotograficzną i dokumentalną. Zainteresowanie wystawami było ogromne, a wrażenia zwiedzających niezapomniane, co utwierdza Opiekunów Izby w przekonaniu o potrzebie tejże kulturalnej działalności.

Izba prezentuje wieś i jej dorobek kulturowo-artystyczny również na różnego rodzaju wydarzeniach związanych z podniesieniem atrakcyjności turystycznej regionu np. uczestniczy w Targach Doliny Karpia lub w Święcie Karpia w Zatorze, współpracuje z władzami samorządowymi, udostępniając na stronie www gminy wiadomości związane z bieżącą działalnością. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom przybywającym do Izby, został dokonany gruntowny remont i wzbogacenie Izby w potrzebne i praktyczne materiały na bazie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu wsparciu i ogromnemu zaangażowaniu miejscowej społeczności Izba nabiera coraz piękniejszy wygląd, a znajdujące się tu pamiątki historyczne mają godną i piękną oprawę. Baza znajdujących się tu elementów wciąż się powiększa i wzbogaca. Dlatego chętnie przybywają tu tak dzieci jak i dorośli. Zwiedzającym udostępniona jest również prezentacja multimedialna, którą obejrzeć można podczas oglądania wystawy. Przybywający tu turyści mogą zabrać pamiątkowe foldery i obrazki. Serdecznie zapraszamy.

 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ZWIĄZANE Z HISTORIĄ IZBY:

maj 2013 – utworzenie Izby Regionalnej przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Mikołaja w Witanowicach, adaptacja pomieszczenia

26 maja 2013 roku – Pierwsza wystawa dorobku kulturowego mieszkańców Witanowic, Babicy, Wyźrału, Lgoty i Tomic

25 – 26 maja 2013 roku – udział w Targach Doliny Karpia

13 lipca 2013 rok – wystawa fotograficzna związana z historią Witanowic i 50-tą rocznicą pożaru zabytkowego drewnianego  kościoła z XVII w.

26 listopada 2013 roku – odrestaurowana figura Św. Anny Samotrzeć  zostaje przywieziona z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie do Parafii Witanowice.

8 grudnia 2013 roku – przywrócenie figury św. Anny Samotrzeć do kultu religijnego i umieszczenie jej w Izbie Regionalnej

lipiec 2013/maj 2014 – remont Izby Regionalnej na bazie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt pt: „Remont, wyposażenie i promocja Izby Regionalnej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pod w. Św. Mikołaja w Witanowicach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

25 maja 2014 roku – otwarcie Izby po remoncie z udziałem władz lokalnych, samorządowych i lokalnej społeczności

25 maja 2014 roku – Uczestnicy XIII Rodzinnego Rajdu Rowerowego podziwiają odnowioną Izbę

28 – 29 lipca 2014 r. – kolejne prace w Izbie związane z umieszczeniem nowych eksponatów /obrazów olejnych, oleodruków, pamiątek ze starego kościoła/

od 2014 r. – Izba włączona w sieć  Ekomuzeum Doliny Karpia

30 IV 2020 – rezygnacja z członkostwa w sieci Ekomuzeum Doliny Karpia

30 IV 2020 r. – Zamknięcie Izby Regionalnej

1 maja 2020 r. – Kaplica Św. Anny Samotrzeć


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt pt: "Remont, wyposażenie i promocja Izby Regionalnej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej pod w. Św. Mikołaja w Witanowicach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi